วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

dekdee.com


เด็กดีดอตคอม เป็นเว็บไซต์ไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประกอบไปด้วย ปกรณ์ สันติสุนทรกุล, วโรรส โรจนะ, สรวงศ์ ดาราราช และสุปิติ บูรณวัฒนาโชค มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเว็บไซต์สำหรับการพบปะพูดคุยของเพื่อนวัยเดียวกันจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้มาพบเจอกันและปัจจุบันเว็บไซต์เด็กดีดอตคอม ได้จดทะเบียนดำเนินธุรกิจเว็บไซต์และสื่ออินเทอร์เน็ตในนาม บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ
ลักษณะของเว็บ การนำสร้างชุมชนสำหรับวัยรุ่น เป็นแหล่งรวมตัว พบปะพูดคุยของวัยรุ่น วัยมัธยมฯ จนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการให้บริการที่โดดเด่น ได้แก่ เว็บบอร์ด บล็อก, Writer ชุมชนนักเขียน ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้นำเสนอผลงาน งานเขียน ของตนเองในเว็บไซต์ ที่ผานมาบริการ Writer เป็นแหล่งเพาะนักเขียน จำนวนมาก มีผลงานในเว็บไซต์ได้รับการตีพิมพ์แล้วมากกว่า 800 คน
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ของวัยรุ่น การศึกษา และการเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่น รวมเวบที่มีประโยชน์ต่อวัยรุ่น เช่น บอร์ดโรงเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียน อีกด้วย เว็บไซต์นี้จะเป็นที่นิยมกันมากเมื่อถึงช่วงสอบและหลังสอบการเข้ามหาวิทยาลัย โดยจะเป็นที่ตั้งคำถาม ปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันในการเข้าเรียนต่อ

อ้างอิง : http://www.dekdee.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น