วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แอร์แว ระบบสูบน้ำพลังสูง เทคโนโลยีชาวบ้าน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
         แอร์แวหมายถึง  “แอร์หมายถึงอากาศ  “แวเป็นภาษาอีสาน แปลว่าแวะ ในที่นี้ หมายถึงแวะไปแวะมาเอา 2 คำมารวมกัน หมายถึง อากาศแวะไปแวะมาในท่อ PVC ที่ตั้งขึ้น

          การติดตั้งระบบแอร์แวเพื่อช่วยส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำซึ่งติดตั้งอยู่ในระดับที่สูงและระยะทางการส่งที่ยาวไกลเดิมทีการส่งน้ำโดยใช้ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายบ่อยครั้งและได้แรงดันน้ำน้อย เมื่อนำอุปกรณ์ติดตั้งระบบแอร์แวต่อพ่วงเข้าปรากฎว่าอายุการใช้งานของปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าจนถึงปัจุบันยังไม่พบความเสียหาย ตรงกันข้ามระยะเวลาที่ใช้ในการดูดและส่งน้ำให้เพียงพอกลับสั้นลงที่มา : http://www.monmai.com