วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สิ่งประดิษฐ์เครื่องปอกไข่นกกระทา .

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปอกไข่นกกระทา
วันออกอากาศ : 23 กันยายน 2554
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : 1.นางสาวสุพัชชา คงหนู 2.นายวิชะทัน สังข์โชติ 3.นายจิตรินทร์ มิ่งเมือง 
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ.พิจิตร  
ที่ปรึกษา : 
ประเภท : ไอเดียคุณภาพชีวิต    
ที่มาความสำคัญ :       จังหวัดมีกลุ่มเกษตรกรหลากหลายอาชีพ ส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ยังมีชุมชนบางชุมชนที่ประกอบกิจการฟาร์มนกกระทา เช่น ชุมชนบ้านป่ามะคาบ ได้ประกอบกิจการฟาร์มนกกระทาขนาดเล็กและต้องใช้แรงงานคนในการต้มไข่และปอกไข่นกกระทาใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อส่งจำหน่ายตามท้องตลาดทุกวัน เฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 ฟอง จึงทำให้เจ้าของกิจการเกิดความเมื่อยล้าและเสียเวลากับการปอกไข่มาก 
หลักการและขั้นตอน : ดำเนินการสร้างเครื่องโดยใช้หลักการของการเสียดสีของเพลาที่หุ้มด้วยยางเหลืองขนาดความโต 8 มิลลิเมตร เป็นจำนวน 4 แกน และมีเพลากดไข่ด้านบนจำนวน 2 แกน ส่งกำลังขับจากมอเตอร์ DC 12 v 0.3 A ด้วยความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ผ่านชุดจานโซ่ขนาดเล็กจำนวน 6 อัน ด้วยความเร็วรอบที่ได้จากการทดรอบเหลือ 75 รอบ/นาทีและสามารถป้อนไข่นกกระทาที่ต้มสุกแล้วได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องป้อนไข่และมีรางแยกเปลือกไข่กับไข่ที่ปอกแล้วลงภาชนะที่กำหนด 
ประโยชน์ในการใช้งาน : เครื่องปอกไข่นกกระทาสามารถช่วยลดภาระงานการปอกไข่ของผู้ประกอบกิจการฟาร์มนกกระทาได้จริง และสามารถผลิตเครื่องปอกไข่นกกระทาเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้ในราคาที่ประหยัดและตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบกิจการฟาร์มนกกระทาขนาดเล็กได้จริง ที่มา  http://www.bectero.com/tv/brainchild/invention-detail.php?pid=563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น