วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมดีม

Macromedia Dreamweaver เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีการออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการกับเอกสารที่ใช้ สำหรับการ สร้างเว็บเพจและบริหารเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มโปรแกรมประเภทเดียวกัน  ซึ่งในสมัยก่อนหากจะมีการ สร้างเว็บเพจขึ้นแต่ละเว็บเพจนั้น ต้องให้ผู้ที่มีความรู้ในภาษา HTML มาเขียนรหัสคำสั่ง (Code) ให้

แต่ในปัจจุบันโปรแกรม Macromedia Macromedia Dreamweaver สามารถสร้างรหัสคำสั่งให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ  ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านของภาษา HTML

เนื่องจากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver นั้น จะมีลักษณะการทำงานที่คล้าย ๆ กับโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ที่เราเคยใช้และรู้จักกันดี  ซึ่งจะมีเครื่องมือและแถบคำสั่งให้เราเลือกใช้ได้เหมือนกับ Word Processor รวมถึงฟังก์ชัน ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ และองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงาม ตามที่ผู้ใช้ต้องการ จึงช่วยให้สามารถสร้างเว็บเพจด้วยความสะดวกและรวดเร็ว


จุดเด่นของโปรแกรม  Macromedia Dreamweaver

1.  โปรแกรมจะทำการแปลงรหัสคำสั่งให้เป็นภาษา HTML โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้   ด้านนี้ก็สามารถทำได้
2. มีแถบเครื่องมือหรือแถบคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ จึงช่วยในการ ทำงานที่ดีขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.  สนับสนุนเว็บเพจที่เป็นภาษาไทยได้ดี
4.  มีคุณสมบัติที่สามารถจัดการกับรูปภาพเคลื่อนไหว โดยไม่ต้องอาศัย Plug-in
5.  สามารถเรียกใช้ตารางจากภายนอก โดยการอิมพอร์ตจาก Text File
6.  เป็นโปรแกรมที่สามารถสนับสนุนการใช้งาน CSS (Cascading Style Sheet)
7.  มีความสามารถในการทำ Drop Down Menu  รวมถึงการทำให้รูปภาพเปลี่ยนเมื่อนำเมาส์ไปชี้เป็นต้น

นี่คือข้อดีอันดับต้น ๆ ของ Macromedia Dreamweaver เลยก็ว่าได้ เมื่อก่อนนั้นถ้าเราต้องการสร้างเว็บเพจ
เราจะต้องเขียนภาษา HTML ขี้นมาเพื่อให้แสดงผลผ่าน browser เป็นรูปภาพหรือข้อความออกมา ซึ่งทำให้เราทำงาน ได้ช้าลง เพราะเราจะต้องเขียน HTML ไปและดูการแสดงผลผ่าน browser ไปว่าให้ผลถูกต้องตามที่เราต้องการหรือไม่ แต่สำหรับใน Macromedia Dreamweaverโปรแกรมจะแสดงหน้าจอที่แสดงผลให้เราสามารถปรับแต่งหน้าตาของ เว็บเพจของเราได้เลย โดย Macromedia Dreamweaver จะทำการเขียน HTML ให้เราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น