วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คลองน้ำใส

คลองน้ำใส เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคมประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 51 กิโลเมตร


     คลองน้ำใส เป็นลำธารขนาดเล็กเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อยู่บริเวณรอยต่อของตำบลถ้ำสิงขรและ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไหลจากเนินเขาบริเวณตำบลย่านยาวผ่านตำบลถ้ำสิงขร ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร     จากนั้นไหลลงสู่คลองพุมดวง บริเวณบ้านหาดเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร เดิมเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2545 ประชาชนเริ่มรู้จัก และเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งบริเวณที่ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว เป็นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีน้ำใสสะอาดไหลตลอดทั้งปี

     การเดินทาง

     สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน

     ทางรถยนต์ เดินทางจากเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า) เมื่อถึง กม. 36 เลี้ยวขวาเข้าถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

     ทางรถไฟ เดินทางจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี สายสุราษฎร์ธานี- คีรีรัฐนิคม ลงที่สถานีคลองยัน ต่อด้วยรถรับจ้างระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

     ทางอากาศ เดินทางจากท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยรถรับจ้างระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

     ความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

     - วัดถ้ำสิงขร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
     - บ่อน้ำพุร้อน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
     - เขื่อนรัชประภา ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
     - อุทยานแห่งชาติเขาสก ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

ข้อมูลโดย :สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84180
โทรศัพท์ : 077-406-195 โทรสาร : 077-406-195 E-mail : admin@thamsingkron.go.th
ภาพ : สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น