วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Colo


    Colo คืออะไร

Colo ย่อมาจาก Co-location คือการนำเครื่อง Server ไปฝากไว้ที่ DataCenter เพื่อแชร์ ความเร็วจาก อินเตอร์เน็ต ของ Datacenter โดยตรง ซึ่งความเร็ว Internet ของ DataCenter จะเร็วกว่า internet ตามบ้านปกติ มาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 Port ได้แก่ Port 100 Megabit และ port 1,024 Megabit

    BitColo คืออะไร

Bit Colo หรือ Torrent Hosting คือการนำเครื่อง Server มาแบ่งพื้นที่ให้ เช่าเพื่อ Download ข้อมูลต่างๆ 
ด้วยความเร็สูง ตัวอย่างเช่น File 1 GB ถ้า Download ด้วย Speed 8MB ของ BitColo จะเสร็จภายใน 2 นาที 

    ความเร็วของ Colo(โคโล)

           ความ เร็วในการ Download ของ Colo เมื่อเทียบกับ Internet บ้านแล้ว แตกต่างกันมากเนื่องจาก 1MB ของ Colo เร็วกว่า 1Mb ของ Internetบ้าน 8 เท่า เพราะเรานับหน่วยเป็น Megabyte ตัวอย่างเช่น Download file ขนาด 4GB (เทียบเท่า DVD ประมาณ 1 แผ่น) ด้วยความเร็วขั่นต่ำที่เราให้ คือ 3MB จะใช้เวลาประมาณ 22 นาที ส่วนถ้า Download ด้วยความเร็วสูงสุดที่เราให้บริการคือ 15MB จะ Download เสร็จภายใน ไม่เกิน 5 นาที
           ความเร็วต่างๆนี้จะึขึ้นอยู่กับ Package Colo ที่ท่านเลือก 

    ข้อดีของ Colo

- Download ด้วยความเร็วสูง มาก ความเร็วที่เราให้บริการคือ 24 Mbps - 120 Mbps
- มีพื้นที่เก็บข้อมูล Online สามารถเรียกข้อมูลเพื่อใช้งาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ปั่น Ratio ได้อย่างง่ายดาย
- ประหยัดค่าไฟบ้าน เพราะไม่ต้องเปิด Computer ทิ้งไว้ทั้งวัน

ที่มา : http://www.evo-colo.com/