วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

teenee

ว็บไซต์ Teenee.com เป็นเว็บไซต์สาธารณะ บริการระบบให้เผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาต่าง ๆ เช่น การฝากบทความ ความคิดเห็น
แบ่งปันเนื้อหาความรู้ ฝากรูปภาพคลิปวีดีโอ เสียง ไฟล์ และ ฯลฯ
ผู้ให้บริการจำเป็นที่จะต้อง มีกฎเป็นกรอบให้ผู้ใช้บริการอยู่ในขอบเขต เพื่อไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดต่อกฎหมาย
จารีตประเพณี และ ศีลธรรมของสังคม หากมีการกระทำผิดใด ๆ ทางเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลหลักฐานผู้กระทำความผิด ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
ซึ่งทางทีมงานTeenee.com ขอความกรุณาผู้ใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดในเวบไซต์ อ่านก่อนใช้งานทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


 1. บริการใด ๆในเวบไซต์ Teenee.com ที่อนุญาติให้คุณสามารถแสดงความคิดในเชิงของตัวหนังสือ, รูป, ภาพวาด, เสียง
และคลิ๊ปวีดีโอได้ เป็นบริการที่ให้อิสระ เสรีทางความคิด แต่สิทธิต่างๆอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศไทย ถ้าหากมีการละเมิดใด ๆ
ไม่ว่าจากสถานที่ใด ผู้ที่ส่งข้อมูลจะเป็นผู้รับผิดตามกฎหมายของชาติไทย ทางผู้ดูแลเวบไซต์จะขอรับผิดชอบแค่ยุติการเผยแพร่ข้อความ
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งมา และจะเก็บข้อมูลผู้โพสไว้เป็นหลักฐาน 6เดือน ตามพรบ.คอมพิวเตอร์

2. ห้ามใช้บริการดังกล่าวในข้อ 1 ห้ามใช้เพื่อการดูหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ถ้าหากผู้ดูแลเวบไซต์เห็นจะทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว และรายละเอียดหลักฐานเพื่อใช้ในการตามจับให้กับทางเจ้าหน้าที่
(สารวัตรอินเตอร์เน็ต กระทรวงICT)ทันที โดยมิไม่ต้องบอกกล่าวผู้ใช้บริการล่วงหน้า
หรือหากผู้ใช้บริการ หรือเจ้าหน้าที่พบเห็นข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งบอกเราได้ทันที
ที่ 029623211-12 หรือ Email : webmaster@teenee.com

3. ผู้ที่ทำการใช้บริการดังกล่าวในข้อ1 เพื่อการโฆษณาสินค้า บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร
ถือเป็นความผิดในการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ และก่อความรบกวนกับผู้ใช้บริการทุกท่าน
ถ้าหากมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบทุกกรณี ถ้าหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นผู้ส่งข้อมูลดังกล่าวจริง

4. บริการต่าง ๆในข้อ1 สำหรับใช้เพื่อ การแสดงความเห็น ,หาเพื่อน พูดคุย แบ่งปันเนื้อหา รูป เพลง เกม กลอน, clipvdoเท่านั้น
ถ้าหากผู้ใช้บริการมีการจงใจที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อเวบไซต์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการลองวิชาต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการ hack, ยิงDOS (Denied of service), mysql injection, Spam, Backdoor หรืออื่น ๆ
จะต้องชดใช้และรับผิดชอบต่อความเสียหาย ซึ่งรวมถึงค่าอุปกรณ์ ค่าจ้าง ค่าบริการในการซ่อมแซมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

5. บริการต่างๆ ในเว็บไซต์สาธารณะ Teenee.com เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ถ้าหาก ข้อความตัวหนังสือ รูป คลิ๊ปวีดีโอ เสียง หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆของผู้ใช้บริการ
มีการสูญหาย หรือถูกลบทิ้ง ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้อง ฟ้องร้องใดๆได้ และทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ

6. อำนาจในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาทั้งในกรณีเทคนิค และอื่นๆ เป็นของทางผู้ให้บริการ และผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสมบรูณ์
การตัดสินใจทุกอย่างให้ถือว่าทำไปเพื่อส่วนรวม ผู้ใช้ไม่สามารถฟ้องร้องใดๆได้

7. บริการต่างๆ ในเว็บไซต์สาธารณะ Teenee.com เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
สถานะการเป็นผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้ดูแล ทีมงาน สามารถถูกยกเลิกได้ โดยมิจำเป็นต้องบอกล่วงหน้า
และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้

8. เว็บไซต์ที่นี่เป็นเว็บไซต์สาธารณะ ผู้ให้บริการ มิได้มีเจตนาสร้างบริการต่าง ๆในเวบไซต์ Teenee.com
เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม
ดังนั้นห้ามเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่โป๊ อนาจาร หรือที่ผิดต่อกฎหมาย
หรือ เพื่อการละเมิดมนุษยชน, สิทธิส่วนบุคคล หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียชื่อเสียงแก่ผู้อื่น
ถ้าหากมีการกระทำดังกล่าว ทางผู้พบเห็นหรือผู้เสียหาย สามารถติดต่อเวบไซต์ได้ที่ 029623211-12หรืออีเมล์ webmaster@teenee.com เพื่อที่เว็บไซต์จะได้ทำการเก็บข้อมูลผู้สร้างความเสียหายเป็นหลักฐานไว้6 เดือนตามพรบ.คอมพวิเตอร์ และจะทำการยุติการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทันที

ที่มา:http://www.teenee.com/